Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Tájékoztató az általános garanciális feltételekről

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a megrendelő/vásárló (a továbbiakban fogyasztó) elsősorban -választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a gyártónak/forgalmazó vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha sem javításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a gyártó/forgalmazó vállalkozás a kijavítást illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó-választása szerint- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a gyártó/forgalmazó vállalkozás a Ptk. (2013.évi V.törvény) 6:159.§ (2) bekezdés a) pontja alapján nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A vásárlástól számított három munkanapon belüli csereigény a fogyasztó megrendelésére gyártott termékek esetében nem érvényesíthető.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A gyártónak/forgalmazó vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül végezze el.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) valamint a kijavítás következményeként jelentkezőhiba tekintetében a forgalmazó által erre az esetre vonatkozó ideig a jótállás újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag, munka és továbbítási költségeket, a gyártót/forgalmazó vállalkozást terhelik a következő feltételekkel:

Egy év jótállási időn belül a felmerülő költségek a vállalkozást terhelik, ha a hiba oka nem vezethető vissza a termékfogyasztó általi rendeltetésellenes használatára.

Az egy éven túl vállalt jótállási időn belül (5 év esetében 4 évig. 10 év esetében 9 évig) bármilyen okból keletkezett jótállási igény esetén a szállítás költsége a vásárlót terheli.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen kellékszavatossági, termékszavatossági illetve kártérítési jogának érvényesítését.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy, fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jóállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4 §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, a termékjavításra való átvételekor a NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei/fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

Az illetékes békéltető testület megnevezése, címe, telefonszáma:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt.99. III/310

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Jótállásra vonatkozó jogokat, kötelezettségeket e termék értékesítése esetén a Ptk.(2013.évi V. törvény 6: 171-173. §-ai (hibás teljesítés) szabályozzák.

Jótállási kötelezettségünk elmulasztása esetén a jogosult igényeit polgári per útján érvényesítheti.

A jótállás, a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogát nem érinti, és nem korlátozza.

A jótállási jegyet a jótállási idő fennállta végéig őrizze meg, hogy tájékozódni tudjon a cég által vállalt jótállási feltételekről.

 

Keresés